Välkommen till vår trivsamma mottagning på S.t Eriksgatan!

Vi har bedrivit tandvård här i snart 25 år, vilket ger en kontinuitet och trygghet som våra patienter uppskattar.

Vår inriktning på förebyggande vård medför en friskare patientgrupp. Detta leder till att vi med glädje kan ta emot nya patienter, och har även medfört att vi mer än fördubblat antalet behandlade patienter per år.